Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 51-59
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Uniqueness of Vietnam food ? From perception of international tourists

Từ khóa:

Hình ảnh ẩm thực Việt Nam, du lịch Việt Nam, du khách quốc tế, cảm nhận của du khách

Keywords:

Vietnam food image, Vietnam tourism, international tourists, tourist perception

ABSTRACT

Recently, gastronomy has become one among factors attracting tourists. This research is aimed to find out the uniqueness ofVietnamfood in order to help efficiently launch marketing activities forVietnamtourism. There are limited number of research on this new field of study, qualitative approach seems to be the best choice. In-depth interview with semi-structure questionnaire has been used and the research employs both qualitative and quantitative methods for data analysis. Results show that ?good taste? and ?variety of indigrient combination? are two most frequent emerged theme of uniqueness from tourist?s perception forVietnamfood. Specially, ?good for health? is the unique attribute ofVietnamfood. Thus, it is necessary to emphasize these terms inVietnamdestination marketing activities.

TóM TắT

Trong những năm gần đây, ẩm thực đã trở thành một trong những yếu tố thu hút khách du lịch. Nghiên cứu này nhằm tìm ra những nét độc đáo của ẩm thực ViệtNamđể hỗ trợ cho hoạt động quảng bá có hiệu quả cho du lịch ViệtNam. Do đây là mảng đề tài khá mới, nên có khá ít các nghiên cứu về mảng đề tài này, và vì vậy, phương pháp nghiên cứu định tính đã được áp dụng bằng cách phỏng vấn chuyên sâu du khách bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc, và sau đó dùng cả phương pháp phân tích số liệu định tính và định lượng để đạt được mục tiêu. Kết quả cho thấy hương vị thức ăn ngon và sự đa dạng về cách kết hợp nguyên liệu được du khách nhận xét là nét độc đáo nhất của ẩm thực ViệtNam. Đặc biệt ?có lợi cho sức khỏe? được đánh giá là yếu tố độc nhất của ẩm thực ViệtNam, vì thế, trong việc quảng bá ẩm thực ViệtNamra thế giới, chúng ta nên nhấn mạnh các yếu tố này.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-10
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 76-84
Tải về
(2023) Trang: 896-910
Tạp chí: EGE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Septemer 22-24, 2023, IZMIR
(2023) Trang: 321-330
Tạp chí: SELCUK 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES MAY 19 - 21, 2023, KONYA
(2023) Trang: 901-924
Tạp chí: 1st INTERNATIONAL SILK ROAD CONFERENCE,26-27 May 2023, Nakhchivan State University, AZERBAIJAN
(2023) Trang: 259-277
Tạp chí: 1st BİLSEL INTERNATIONAL SUMELA SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS, 22-23 JULY 2023, TRABZON, TURKEY
(2023) Trang: 588-598
Tạp chí: BASKENT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, August 4-6, 2023, Ankara, Turkey
(2023) Trang: 249-261
Tạp chí: IMCCS 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATION SCIENCES, MAY 5 - 7, 2023, SIVAS
(2023) Trang: 564-572
Tạp chí: INTERNATIONAL ISTANBUL CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS,May 1-2, 2023, Istanbul, Turkey
(2023) Trang: 502-514
Tạp chí: INTERNATIONAL ISTANBUL CURRENT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS February 8-9, 2023, Istanbul, Turkey
(2023) Trang: 100-115
Tạp chí: 9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE January 20-22, 2023, Mardin, Turkey
(2023) Trang: 77-83
Tạp chí: INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, January 15-16, 2023, Istanbul, Türkiye
(2022) Trang: 555-559
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: INTERNATIONAL MALATYA GASTRONOMY CULTURE AND TOURISM CONFERENCE, Malatya, Turkey, 16-18/09/2022
(2022) Trang: 1081-1090
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Türkiye, 13-15/10/2022
(2022) Trang: 1045-1052
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: International Marmara Scientific Research and Innovation Congress, Turkey, 19-20/11/2022
6 (2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1&2 (2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
04 (2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
1 (2013) Trang: 79
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
11 (2013) Trang: 22
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...