Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 51-59
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/11/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Uniqueness of Vietnam food ? From perception of international tourists

Từ khóa:

Hình ảnh ẩm thực Việt Nam, du lịch Việt Nam, du khách quốc tế, cảm nhận của du khách

Keywords:

Vietnam food image, Vietnam tourism, international tourists, tourist perception

ABSTRACT

Recently, gastronomy has become one among factors attracting tourists. This research is aimed to find out the uniqueness ofVietnamfood in order to help efficiently launch marketing activities forVietnamtourism. There are limited number of research on this new field of study, qualitative approach seems to be the best choice. In-depth interview with semi-structure questionnaire has been used and the research employs both qualitative and quantitative methods for data analysis. Results show that ?good taste? and ?variety of indigrient combination? are two most frequent emerged theme of uniqueness from tourist?s perception forVietnamfood. Specially, ?good for health? is the unique attribute ofVietnamfood. Thus, it is necessary to emphasize these terms inVietnamdestination marketing activities.

TóM TắT

Trong những năm gần đây, ẩm thực đã trở thành một trong những yếu tố thu hút khách du lịch. Nghiên cứu này nhằm tìm ra những nét độc đáo của ẩm thực ViệtNamđể hỗ trợ cho hoạt động quảng bá có hiệu quả cho du lịch ViệtNam. Do đây là mảng đề tài khá mới, nên có khá ít các nghiên cứu về mảng đề tài này, và vì vậy, phương pháp nghiên cứu định tính đã được áp dụng bằng cách phỏng vấn chuyên sâu du khách bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc, và sau đó dùng cả phương pháp phân tích số liệu định tính và định lượng để đạt được mục tiêu. Kết quả cho thấy hương vị thức ăn ngon và sự đa dạng về cách kết hợp nguyên liệu được du khách nhận xét là nét độc đáo nhất của ẩm thực ViệtNam. Đặc biệt ?có lợi cho sức khỏe? được đánh giá là yếu tố độc nhất của ẩm thực ViệtNam, vì thế, trong việc quảng bá ẩm thực ViệtNamra thế giới, chúng ta nên nhấn mạnh các yếu tố này.

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-10
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 76-84
Tải về
6 (2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1&2 (2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
04 (2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 79
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
11 (2013) Trang: 22
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...