Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2016) Trang: 9-10
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
Liên kết:

Chỉ số khả năng cạnh tranh du lịch và lữ hành TTCI (Travel & Tourism Competitiveness Index) là chỉ số do Diễn đàn kinh tế thế giới- WEF (World Economic Forum) phát triển, chỉ số này đo lường “tập hợp các nhân tố và chính sách hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành du lịch và lữ hành cũng như đóng góp vào sự phát triển và cạnh tranh của một quốc gia”.Đánh giá chỉ số cạnh tranh du lịch và lữ hành TTCI cho thấy tăng cường tính bền vững của môi trường sẽ giúp du lịch Việt Nam cải thiện đáng kể trong khả năng cạnh tranh về du lịch so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này cho thấy sự sáng suốt trong định hướng phát triển của ngành Du lịch Việt Nam khi Tổng cục Du lịch Việt Nam ưu tiên cho Dự án Chương trình phát triển năng lực  Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

Các bài báo khác
Số 27 (2013) Trang: 1-10
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 51-59
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 76-84
Tải về
1&2 (2016) Trang: 101-102
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
04 (2014) Trang: 16-17
Tạp chí: Tạp chí Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 79
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
11 (2013) Trang: 22
Tác giả: Dương Quế Nhu
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
1 (2013) Trang: 129
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...