Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 70-75
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/10/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Market segmentation of Phu Quoc ecotourism

Từ khóa:

Phân khúc du lịch, phân khúc thị trường, du lịch sinh thái Phú Quốc, yếu tố phân tích

Keywords:

Segmentation in tourism, market segmentation, Phu Quoc ecotourism, factor-cluster analysis

ABSTRACT

Tourism industry has become one of the most developed economic key sectors. Nowadays, most of countries in the world choose tourism to improve economy and country in general.Viet Namknown as an attractive country by its beauty and peace owns many attractive destinations includingPhuQuocIsland. According to a CNN reporter?s judgment, Phu Quoc may become the king ofAsia?s beaches in the future. Tourists are widely different in many ways. It?s impossible to satisfy all of the customers, as a result of that segmentation is used to choose target customers. Segmentation in tourism is the strategic tool to tap all these groups of tourists so that it can choose a segment to serve most effectively and to focus on service. This study focuses on segmenting tourists by psychographic factors and socioeconomic factors. The kind of tourism researched is ecotourism inPhuQuocIsland. Results indicate (1) numbers of tourists group in Phu Quoc ecotourism, (2) identifying characteristics of the target group.

TóM TắT

Ngành công nghiệp du lịch đã và đang trở thành một trong những ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Ngày nay, hầu hết các quốc gia đều coi trọng du lịch trong việc phát triển kinh tế và phát triển quốc gia nói chung. Đất nước ViệtNamtừ lâu được biết tới như một chốn xinh đẹp và thanh bình, không những thế còn sở hữu nhiều đảo đẹp trong đó có Phú Quốc. Theo lời nhận định của phóng viên CNN, Phú Quốc sẽ trở thành 'vua' của các bãi biển Châu á trong thời gian tới. Phân khúc thị trường du lịch là một công cụ dùng để gom nhóm các khách hàng có cùng đặc điểm chung lại với nhau, từ đó có thể chọn ra nhóm khách mục tiêu để tập trung phục vụ. Nghiên cứu này đặt trọng tâm vào phân khúc khách du lịch sinh thái Phú Quốc theo tiêu thức nhân khẩu học và hành vi. Kết quả chính sẽ chỉ ra (1) số lượng các nhóm khách du lịch khác nhau tại Phú Quốc, (2) chọn ra nhóm khách mục tiêu mà nêu đặc điểm nhận dạng của nhóm đó.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 100-105
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 17-25
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...