Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 83-89
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
Liên kết:

Rừng nói chung và Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nói riêng, ngoài chức năng lưu giữ, cung cấp nguồn nước và gỗ, còn cung cấp rất nhiều lâm sản ngoài gỗ vô cùng đáng quý. Đề tài sử dụng các phương pháp kế thừa tài liệu, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia - PRA, phỏng vấn trực tiếp người dân địa phương kết hợp với điều tra thực địa để giải quyết các mục tiêu đánh giá  thực trạng tình hình khai thác, sử dụng  tài nguyên rừng và lâm sản ngoài gỗ và đề xuất giải pháp phát triển tài nguyên lâm sản ngoài gỗ tại KBTTN Lung Ngọc Hoàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy thành phần loài cây lâm sản ngoài gỗ ở KBTTN Lung Ngọc Hoàng đa dạng với 192 loài, được phân thành 4 nhóm theo công dụng: Nhóm cây dược liệu (173 loài); thực phẩm (82 loài); cho sợi (15 loài); cây cảnh (7 loài). Hoạt động nuôi động vật rừng (cá đồng, lươn, rắn, rùa) diễn ra mạnh mẽ. Hoạt động khai thác mật ong rừng đem lại thu nhập tương đối cao cho người dân sống quanh khu bảo tồn. Các giải pháp về quy hoạch, kỹ  thuật, quản lý và giải pháp về  thị  trường cũng được đề xuất trong nghiên cứu để bảo tồn và phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ tại KBTTN Lung Ngọc Hoàng. 

Các bài báo khác
(2018) Trang: 65-72
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...