Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55 (2019) Trang: 58-65
Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
Liên kết:

Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) không những góp phần quan trọng về kinh tế, xã hội mà còn có giá trị to lớn đối với sự giàu có của hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học của rừng. Bằng phương pháp kế thừa tài liệu, phỏng vấn trực tiếp người dân địa phương kết hợp điều tra thực địa tại 3 điếm Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, vườn Quốc gia Mũi cà Mau và vùng Bảy Núi tinh An Giang để khảo sát thực trạng về thành phần loài và đề xuất giải pháp phát triển LSNG. Kết quả nghiên cứu tại 3 điểm kháo sát cho thấy vùng Bảy Núi - An Giang có thành phần loài đa dạng nhất với 386 loài thực vật thuộc 306 chi, 106 họ trong 3 ngành. Tại Lung Ngọc Hoàng ghi nhận 192 loài, thuộc 151 chi, 71 họ trong 2 ngành. Tại VQG Mũi Cà Mau có 34 loài, thuộc 28 chi, 17 họ trong 2 ngành. Các loài LSNG được phân thành 5 nhóm công dụng khác nhau. Hệ động vật tương đối đa dạng với thành phần thủy hải sản, thú rừng phân bố rải rác khắp các hệ sinh thái đặc trưng. Ngoài ra đề tài còn nêu rõ những vấn đề của LSNG nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp về bảo tồn, phát triển một số loài tiềm năng và trọng tâm góp phần cải thiện sinh kế và đảm bảo phát triển hệ sinh thái rừng bền vững.

Các bài báo khác
(2018) Trang: 83-89
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
(2018) Trang: 65-72
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...