Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
46 (2018) Trang: 243-258
Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics

We investigate the role of error bounds, or metric subregularity, in the convergence of Picard iterations of nonexpansive maps in Hilbert spaces. Our main results show, on one hand, that the existence of an error bound is sufficient for strong convergence and, on the other hand, that an error bound exists on bounded sets for nonexpansive mappings possessing a fixed point whenever the space is finite dimensional. In the Hilbert space setting, we show that a monotonicity property of the distances of the Picard iterations is all that is needed to guarantee the existence of an error bound. The same monotonicity assumption turns out also to guarantee that the distance of Picard iterates to the fixed point set converges to zero. Our results provide a quantitative characterization of strong convergence as well as new criteria for when strong, as opposed to just weak, convergence holds.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...