Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02(48) (2014) Trang: 44-47
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Hiện nay, nuôi trồng thủy sản được xem là một trong những ngành kinh tế chính của cư dân vùng ven biển và khu vực nhiễm mặn. Huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau là một trong những huyện giáp biển có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển từ rất sớm và đã làm thay đổi bộ mặt của huyện, nhưng do quá trình canh tác lâu dài và việc cải tạo ao, đầm của người dân chưa hợp lí đã làm cho đất bị mất dần kết cấu và làm thay đổi tính chất lí ? hóa của đất. Từ đó tác động ngược trở lại môi trường nuôi tôm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng tôm nuôi. Từ những nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện bằng phương pháp phân tích các mẫu đất tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã chứng minh điều đó.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 1104-1110
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021
01 (2019) Trang: 1061-1066
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 11, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ngày 18 - 21/04/2019
03 (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
02 (2019) Trang: 230-237
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
(2018) Trang: 72-81
Tạp chí: Hội nghị khoa học địalí toàn quốc lần thứ 10, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, ngày 21, 22/04/2018
(2016) Trang: 631-638
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí lần thứ 9, Qui Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
(2017) Trang: 519-528
Tạp chí: Hội thảo khoa học:"Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL", Địa điểm: Hội trường D201 - D202Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp.HCM.
4 (2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
50 (2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...