Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
03 (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
Liên kết:

Huyện Long Hồ là huyện có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời vì vậy huyện đã đề ra phương hướng chung là phát triển nông nghiệp và dịch vụ gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, từng bước phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bên cạnh đó việc phát triển đô thị, khu công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng đã góp phần khai thác và sử dụng triệt để tài nguyên đất của huyện, trong đó phải chuyển một phần nhất định diện tích đất nông nghiệp sang các mục tiêu này.

Trong thời gian gần đây, việc thay đổi mục đích sử dụng đất diễn biến phức tạp do người dân chuyển đổi theo mục tiêu mang lại lợi nhuận trước mắt mà chưa tính đến những tác động về sau. Mặt khác, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng, suy thoái đất do nhiệt độ tăng cao, hạn hán, rửa trôi và xói mòn đất,...đã làm cho tài nguyên đất của huyện đang đứng trước những thách thức lớn.

Vì vậy cần phải có những giải pháp để đảm bảo việc sử dụng tài nguyên đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng của huyện một cách hiệu quả trước những tác động của biến đổi khí hậu đang diễn ra, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, định hướng phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng kĩ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân,...

Các bài báo khác
(2021) Trang: 1104-1110
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021
01 (2019) Trang: 1061-1066
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 11, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ngày 18 - 21/04/2019
02 (2019) Trang: 230-237
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
(2018) Trang: 72-81
Tạp chí: Hội nghị khoa học địalí toàn quốc lần thứ 10, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, ngày 21, 22/04/2018
(2016) Trang: 631-638
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí lần thứ 9, Qui Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
(2017) Trang: 519-528
Tạp chí: Hội thảo khoa học:"Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL", Địa điểm: Hội trường D201 - D202Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp.HCM.
4 (2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
50 (2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...