Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
02 (2019) Trang: 230-237
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
Liên kết:

Sông Mê Kông có vai trò rất lớn đối với Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Cung cấp nguồn nước ngọt, bồi đắp phù sa, nguồn lợi thủy sản,… Tuy nhiên hiện nay việc khai thác nguồn lợi từ con sông này đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đối với tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ở ĐBSCL, đặc biệt là đang đe dọa nghiêm trọng nguồn tài nguyên nước ở đây. Biến đổi khí hậu toàn cầu và vấn đề khai thác thủy điện ở thượng nguồn,... đã và đang tác động trực tiếp đến tài nguyên nước ở ĐBSCL. Vì vậy, nếu muốn bảo vệ và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này để phục vụ vào việc phát triển kinh - tế xã hội ở ĐBSCL cần giải quyết tốt hai vấn đề: 1) Giải quyết vấn đề khai thác thủy điện ở thượng nguồn; 2) Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 1104-1110
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021
01 (2019) Trang: 1061-1066
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ 11, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. ngày 18 - 21/04/2019
03 (2019) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí toàn quốc lần thứ XI, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Tháng 4 năm 2019
(2018) Trang: 72-81
Tạp chí: Hội nghị khoa học địalí toàn quốc lần thứ 10, Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, ngày 21, 22/04/2018
(2016) Trang: 631-638
Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lí lần thứ 9, Qui Nhơn, ngày 24-25 tháng 12 năm 2016
(2017) Trang: 519-528
Tạp chí: Hội thảo khoa học:"Những thách thức cho sự phát triển bền vững ĐBSCL", Địa điểm: Hội trường D201 - D202Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp.HCM, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận I, Tp.HCM.
4 (2015) Trang: 27-31
Tạp chí: Khoa học và công nghệ Cần Thơ
50 (2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...