Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2013) Trang: 12
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
(2013) Trang: 269
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 220
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 90
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2013) Trang: 279
Tạp chí: Hội nghị Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc
1 (2013) Trang: 257
Tạp chí: Hội nghị Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh toàn quốc
1 (2013) Trang: 508
Tạp chí: Hội thảo Quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013)
1 (2013) Trang: 150
Tạp chí: Hội thảo Quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013)
1 (2013) Trang: 389
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế Kinh tế học Biến đổi khí hậu và gợi ý chính sách cho Việt Nam
1 (2013) Trang: 175
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế Hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nhằm xây dựng năng lực sản xuất công nghiệp Việt Nam
(31) (2013) Trang: 139
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Số 7 (2013) Trang: 32
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
164 (2013) Trang: 87
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản
1 (2013) Trang: 23
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
9 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
2 (2013) Trang: 80
Tạp chí: Tạp chí Khoa học trường ĐH Quảng Nam
1 (2013) Trang: 279
Tạp chí: Hội thảo quốc tế lần thứ 3 thành tựu và những vấn đề đặt ra.
19(388) (2013) Trang: 34
Tạp chí: Thị trường tài chính tiền tệ
209 (2012) Trang: 46
Tạp chí: Journal of Economic Development
9 (2012) Trang: 13
Tạp chí: Tạp chí Thương mại
212 (2012) Trang: 44
Tạp chí: Journal of Economic Development
13 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Tạp chí Phát triển và Hội nhập
213 (2012) Trang: 150
Tạp chí: Journal of Economic Development
Số 5 (2012) Trang: 24
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
Số 5 (2012) Trang: 20
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
Số 10 (2012) Trang: 35
Tạp chí: Du lịch Việt Nam
16 (2012) Trang: 3
Tạp chí: Tạp chí Phát triển và Hội nhập
1 (2012) Trang: 96
Tạp chí: Thu hút các doanh nghiệp
1 (2012) Trang: 265
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Công nghiệp hóa nông thôn Hàn Quốc - bài học cho phát triển nông thôn Việt Nam
1 (2012) Trang: 61
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Đổi mới mô hình Quản trị các trường Đại học khối Kinh tế tại Việt Nam
1 (2012) Trang: 46
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc gia quản trị quan hệ khách hàng lý thuyết và thực tiễn ứng dụng ở Việt Nam
1 (2012) Trang: 256
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt nam
1 (2012) Trang: 193
Tạp chí: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng kinh tế Tp.HCM và Việt Nam theo hướng cạnh tranh đến năm 2020
1 (2012) Trang: 185
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng
1 (2012) Trang: 38
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 186
Tạp chí: Phát triển KT-XH


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...