Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang: 1408-1424
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2020
Liên kết:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), đặc biệt là khi Việt Nam đã gia nhập WTO và Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), CSR sẽ là lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đo lường tác động CSR đến hành vi vi tiêu dùng sản phẩm nước uống giải khát không cồn. Nghiên cứu khảo sát 1.019 người tiêu dùng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sử dụng thường xuyên sản phẩm nước uống giải khát không cồn. Phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) đã được sử dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các hoạt động trách nhiệm xã hội có góp phần nâng cao danh tiếng doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu, từ đó ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng. Các hành vi tiêu dùng như ý định mua, lòng trung thành và truyền miệng điện tử có bị ảnh hưởng bởi các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các bài báo khác
(2021) Trang: 194-210
Tạp chí: Proceedings of second International Conference in Business, Economics & Finance
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...