Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2012) Trang: 331
Tác giả: Phạm Văn Toàn
Tạp chí: bss
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 109-116
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 47-53
Tác giả: Phạm Văn Toàn
Tải về
(2019) Trang: 55-61
Tạp chí: 21st PATTAYA International Conference on Agricultural, Environmental and Biological Sciences (PAEBS-19) - Enviromental Sciences and Engineering, Thailan, 9-10/12/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...