Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2

Chuỗi cung ứng ngắn là chuỗi cung ứng với sự giảm thiểu tối đa các thành viên tham gia trong chuỗi. Chuỗi ngắn được xây dựng nhằm cải thiện lợi ích kinh tế cho các thành phần trong chuỗi và đảm bảo thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Bài báo này tìm hiểu thực trạng chuỗi cung ứng ngắn (xoài) tại Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp các thành phần khác nhau trong chuỗi, bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà bán lẻ. Kết quả khảo sát cho thấy hiện tại chuỗi cung ứng ngắn (xoài) được hình thành theo hình thức buôn bán nhỏ lẻ, chưa kết nối được các thành phần trong chuỗi cũng như chưa có cơ chế hoạt động hiệu quả cho chuỗi ngắn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm định hướng phát triển bền vững chuỗi cung ứng ngắn (xoài) trong tương lai.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 114-121
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 37-48
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 38-51
Tải về
(2022) Trang: 44-51
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 201-209
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
(2022) Trang: 288-294
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
20 (2021) Trang: 82-95
Tạp chí: Industrial Engineering & Management Systems
13 (2021) Trang: 240-274
Tạp chí: International journal of Applied Management Science
(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: International Conference on Logistics and Industrial Engineering (ICLIE)
28 (1) (2017) Trang: 84-125
Tạp chí: International Journal of Logistic Systems and Management
1 (2016) Trang: 354-361
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...