Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 104-125
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
Liên kết:

Mô hình liên kết trong nuôi cá tra thương phẩm có vai trò quan trọng và có ý nghĩa quan trọng đối với sự  phát triển bền vững của ngành hàng. Thực tế trong sản xuất cho thấy có bốn loại hình liên kết trong sản xuất phổ biến hiện nay gồm: liên kết ngang (hợp tác xã), liên kết dọc khép kín (vùng nuôi công ty), liên kết dọc nuôi gia công và hình thức nuôi riêng lẻ. Kết quả chỉ ra rằng hình thức liên kết dọc giữa công ty chế biến xuất khẩu với người nuôi cá tra có hiệu quả tài chính cao nhất. Qua đó cũng cho thấy vấn đề cần quan tâm hiện nay là mô hình liên kết gắn với nhu cầu của thị trường tiêu thụ đặc biệt là các thị trường tiêu thụ cá yêu cầu cao về tiêu chuẩn chứng nhận cũng như áp dụng truy Xuất nguồn gốc khắc khe như Mỹ và Châu Âu. Từ đó nhà máy chế biến xuất khẩu phân khúc thị trường và tổ chức sản xuất chuyên theo từng loại tiêu chuẩn chứng nhận mà thị trường yêu nhập khẩu cầu từ đó dễ dàng áp dụng truy Xuất nguồn gốc. Kết quả cũng chỉ ra rằng cần có chính sách tài chính đủ mạnh để nhà máy chế biến thực hiện vai trò là hạt nhân trong tổ chức liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ là cần thiết.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 112-120
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 191-198
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 204-212
Tải về
Trong: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 1-18
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang: 62
Tạp chí: Internaltional Sympopsium Aquatic Products processing Cleaner production chain for healthier food, In Cantho University 09-09 December 2015
(2015) Trang: 49
Tạp chí: Internaltional Sympopsium Aquatic Products processing Cleaner production chain for healthier food, In Cantho University 09-09 December 2015
(2014) Trang: 110-120
Tạp chí: Hội thảo Mối liên hệ giữa rừng ngập mặn và nguồn lợi nghêu, Thành Phố HCM ngày 18/11/2014
157 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Thương mại thủy sản (số 157/2013; ISSN 1859-1175) Trang 84-87
1 (2012) Trang: 460
Tạp chí: Khoa học trẻ ngành Thủy sản lần III
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...