Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 64-70
Tải về

Nghiên cứu ?Nhân giống cây bằng lăng nhiều hoa bằng kỹ thuật nuôi cấy mô? đã được tiến hành tại Phòng nuôi cấy mô của Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hoá, Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 05/2013 đến tháng 02/2011. Kết quả đã đạt được như sau: (i) - Môi trường MS bổ sung BA 0,5 mg/L là thích hợp nhất trong giai đoạn nhân chồi cây Bằng lăng nhiều hoa; (ii) Môi trường MS bổ sung than hoạt tính 2 g/l và NAA 4 mg/L cho kết quả tốt nhất về tỷ lệ ra rễ (100% sau 40 ngày nuôi cấy); (iii) Sử dụng giá thể phối trộn: mụn xơ dừa + tro trấu (1:1), mụn xơ dừa + tro trấu + phân rơm (1:1:1) hoặc mụn xơ dừa + tro trấu + đất (1:1:1) kết hợp trùm bọc nylon để thuần dưỡng cây Bằng lăng nhiều hoa, cây con có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt.

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 203-211
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 66-73
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 96-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...