Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
50 (2018) Trang: 67-71
Tạp chí: PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY
Liên kết:

By this study, ITS (Internal Transcribed Spacer) regions in the nuclear DNA of 10 Plantago samples collected from Mongolia (5 samples) and Viet Nam (5 samples) were sequenced and constructed Maximum Parsimony (MP) and Neighbor Joining (NJ) phylogenetic trees for establishing the genetic relationship. The results showed that 10 samples belonged to 2 species (7 Plantago major and 3 Plantago depressa). The length of sequences ranged from 632 to 644 bp (ITS1 ranged from 210-222 bp, 5.8S was 162 bp, and ITS2 259 - 261 bp). The ITS1 region was highly variable among the sequences whereas ITS2 and 5.8S regions were more conservative. The MP and NJ trees apparently separated P. major and P. depressa into 2 different groups, supported with high bootstrap values. P. depressa was first time reported in Mongolia. The results highlighted that ITS sequences could distinguish P. major and P. depressa, which is certainly important for pharmacist to use crude drugs derived from Plantago

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 203-211
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 64-70
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 66-73
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 96-102
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...