Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
02 (2021) Trang: 687 - 701
Tạp chí: Springer

This study is aimed at testing a new method to improve fishpond water quality in the acid sulfate soil areas by using biogas slurry (BS). Two experiments were implemented on-site at the fishpond to test for quantity of biogas slurry applied and fish growing status. In the first experiment, treatment of 75% BS had water pH increased from 3.3 to 6.5 after 1.5 months; DO values and Chlorophyll-a concentrations were reasonably high (5.2 ppm and 143.05 μg/L). In the second experiment, the daily weight gain of Snakeskin gourami (0.002 g/day) in treatment 1 was significantly lower than that in treatment 2 (0.051 g/day) and treatment 3 (0.049 g/day); however, the survival rate and the fish yield of fingerling nursing in treatment 2 (22.19% and 270 kg/1000 m2) were similar to those in treatment 3 (22.44% and 264 kg/1000 m2). For Climbing perch, the daily weight gain of the fingerlings in treatment I (0.004 g/day) was significantly lower than those in treatment II (0.045 g/day) and in treatment III (0.048 g/day). In conclusion, treatment 75% BS (153 m3/1000 m2) is considered the best rate to improve water pH and produce good yield of fish for farmer’s income.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 67-75
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 69-77
Tải về
Số 02 (2004) Trang:
Tải về
Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Trần Sỹ Nam, Vũ Ngọc Út, Kjeld Ingvorsen (2018) Trang: 145-160
Tạp chí: Lục Bình tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
1 (2012) Trang: 39
Tạp chí: ARD
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
17 (2012) Trang: 16
Tạp chí: Aquaculture Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...