Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:14/07/2015

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Some thoughts on surrogacy in Law of Marriage and Family in 2014

Từ khóa:

Mang thai hộ, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Keywords:

Surrogacy, Law of Marriage and Family in 2014

ABSTRACT

Surrogacy is a first time recorded provision in the Law of Marriage and Family in 2014 which took effect from 01/01/2015 (hereunder referred to as the Law). This is a humane provision because it helped legally the infertile and childless couples by using assisted reproductive methods. Surrogacy is a complex matter which exists many destabilizing factors in family and society lives. However, the contents of the Law were prescribed generally which made some provisions different interpretations. Therefore, this article focused on clarifying some provisions regarding surrogacy in the Lawand showing as well some unreasonable points. Then, some improving solutions were proposed to meet the needs of the Law’s practical application.

TÓM TẮT

Mang thai hộ là một quy định được ghi nhận lần đầu tiên trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Đây là quy định mang tính nhân văn vì đã mở cánh cửa pháp lý cho những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn và không thể sinh con bằng các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Mang thai hộ một vấn đề phức tạp, tồn tại nhiều nhân tố gây mất ổn định trong đời sống của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về nội dung này còn khái quát, một số quy định gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Chính vì vậy, bài viết này sẽ tập trung làm rõ một số quy định về việc mang thai hộ trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, song song đó sẽ chỉ ra những điểm còn chưa hợp lý. Từ đó kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu áp dụng thực tiễn khi Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành.

 

Các bài báo khác
(2021) Trang: 312-331
Tạp chí: Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Đại học Luật Huế, 15/01/2021,
Nagy Melánia (2021) Trang: 75-87
Tạp chí: Gyerekekre fókuszálva Konferenciakötet
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...