Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
27 (2021) Trang: 113-126
Tạp chí: Jura

Stemming from the nation’s tradition and the actual social situation, the protection of children in Vietnam has been defined in law, instead of appearing only in moral rules. Currently, the constitution of Vietnam stipulates the principle of protection of children. Moreover, Vietnam has also enacted three acts on child protection. This article examines this constitutional principle and its application in child protection law from Vietnam’s independence in 1945 to date. The article also seeks to clarify. The definition of child and children’s rights that has been in use during this period. The article consists of three main parts. Part 1, briefly explores the development of the concept of the child and children’s rights in Vietnamese law, while parts 2 and 3 analyze some issues related to child concepts and the concept of children’s rights.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-10
Tải về
(2021) Trang: 312-331
Tạp chí: Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Đại học Luật Huế, 15/01/2021,
Nagy Melánia (2021) Trang: 75-87
Tạp chí: Gyerekekre fókuszálva Konferenciakötet
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...