Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 29-36
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/03/2017
Ngày nhận bài sửa: 13/03/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Studies on antimicrobial and antioxidant activities of extracts from Pouzolzia zeylanica L. leaves and stems

Từ khóa:

Bọ Mắm, DPPH, EC50, gốc tự do, MIC, kháng khuẩn, kháng oxy hóa

Keywords:

Antibacterial, antioxidant, EC50,MIC, Pouzolzia zeylanica L.

ABSTRACT

This study was aimed to evaluate antibacterial and antioxidant activities of the methanol, hexane and ethyl acetate extracts from Pouzolzia zeylanica L. leaves and stems (fresh and dry). The antimicrobial activity was determined in the extracts using Kirby-Bauer method and the antioxidant activities using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH). The studied antibiotics showed that all extracts have antimicrobial effect against three bacterial strains including E. coli, P. aeruginosa, S. aureus higher than positive control (with amoxicillin) at all studied levels with 40 µg/mL50 = 25,33 µg/mL). In general, the fresh extracts gave higher efficiency than the dried extracts.

TÓM TẮT

Hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hóa của các cao chiết methanol, hexane và ethyl acetate từ thân và lá cây Bọ Mắm (Pouzolzia zeylanica L.) tươi và khô được khảo sát. Khả năng kháng khuẩn của các cao chiết Bọ Mắm được khảo sát bằng phương pháp Kirby-Bauer và khả năng kháng oxy hóa được thực hiện bằng phương pháp DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Kết quả cho thấy, tất cả cao chiết từ thân và lá Bọ Mắm đều cho hoạt tính kháng E. coli, P. aeruginosa, S. aureus tốt hơn kháng sinh amoxicillin ở tất cả nồng độ được khảo sát với 40 µg/mL50 = 25,33 µg/mL) từ 1,85 – 3,2 lần. Nhìn chung, các loại cao chiết từ cây tươi lại cho hiệu quả tốt hơn cao chiết từ cây khô.

Trích dẫn: Võ Thị Tú Anh, Trần Chí Linh, Trần Thị Thanh Thi và Đỗ Phước Quí, 2017. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxy hoá của các cao chiết từ thân và lá cây Bọ Mắm (Pouzolzia zeylanica L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 29-36.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...