Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2021) Trang: 85-95
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằxác định hot tính kháng khuẩn ca cao chiết ethanol từ một số loài thực vật thuộc họ Gừng và Củ Nâu. Tác dng kháng khuẩn ca nghệ vàng, ngãi vàng, riềng rừng, nghệ xanh, dái khoai, từ mng, củ nần và củ trâu được xác định bằng phương pháp khuếch tán giếng thch và pha loãng vi mô. Thí nghiệm sử dng các chng vi khuẩn Staphylococcus aureus ATCC 6538, Listeria innocua ATCC 33090, Bacillus cereus ATCC ® 10876TM, Escherichia coli ATCC ® 25922TM, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27855 và Salmonella typhimunum ATCC ® 13311TM. Kết quả thí nghiệm khuếch tán trên giếng thch cùng giá trị nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu cho thấy cao chiết nghệ vàng có hot tính kháng khuẩn cao nhất. Tuy nhiên, tất cả các cao chiết thực vật trong nghiên cứu này không thể hiện hot tính kháng khuẩđối với S. typhimunum và E. coli. Nghiên cứu này cho thấy các loài thực vật họ Gừng và họ Củ Nâu có hoạt động kháng khuẩn in vitro.

 
Các bài báo khác
Số 52 (2017) Trang: 29-36
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...