Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
20 (2016) Trang: 15-18
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo

Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới tín dụng thương mại (khoản phải trả ngắn hạn người bán - A/P) của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cơ sở dữ liệu được sử dụng cho phân tích là số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính các năm 2009 - 2013 của 80 doanh nghiệp ngành xây dựng đang niêm yết ở HOSE và HNX. Phân tích hồi qui hiệu ứng cố định (FEM) cho biết 4 yếu tố có ảnh hưởng ở mức có ý nghĩa thống kê tới A/P. Ngoại trừ tài sản thế chấp có tác động tiêu cực (nghịch); ROA, luân chuyển tài sản và tăng trưởng cùng có tác động tích cực (thuận) tới A/P của các công ty được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu không những phù hợp theo lý thuyết, mà còn phù hợp với kết quả nhiều nghiên cứu ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 132-138
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 17-24
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 26-32
Tải về
Kỳ 1 - Tháng 4/2015 (606) (2015) Trang: 42 - 44
Tác giả: Trần Ái Kết
Tạp chí: Tạp chí Tài chính
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...