Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 260-268
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
Liên kết:

Khi thế giới đang trong một giai đoạn mà con người ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị thông minh và thế giới ảo đó là những biểu hiện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì sẽ không có chỗ đứng cho những con người thụ động, chỉ biết trông chờ ỷ lại vào người khác. Trong lĩnh vực giáo dục, việc chủ động, tích cực của người học lại vô cùng quan trọng, người học phải tự vươn lên làm chủ bản thân mình và chủ động lĩnh hội tri thức mới. Vì thế, việc chỉ dựa vào những kiến thức đã được truyền đạt từ giáo viên thôi thì chưa đủ mà còn cần phải tự học, tự nghiên cứu ngoài giờ lên lớp. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập đến  sự cần thiết phát huy hai giờ tự học và tình hình tự học của sinh viên Đại học Cần Thơ đối với môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hai giờ tự học trong sinh viên đối với môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời đại công nghiệp 4.0.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 97-104
Tác giả: Đinh Thị Chinh
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...