Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
153 (2012) Trang: 280
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Optim Theory Appl
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 40-46
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 57-65
Tải về
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Journal of Global Optimization,
49 (2010) Trang: 381
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Global Optimization
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...