Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
kỷ yếu (2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Sư Phạm
Liên kết:

Từ năm 1996 đến nay, Khoa Sư phạm (KSP), Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có nhiều dự án giáo dục quốc tế hợp tác với nhiều quốc gia khác nhau. Các dự án này có vai trò không nhỏ trong sự phát triển của KSP. Với nghiên cứu tư liệu và khảo sát thực tế, bài viết sẽ trình bày tóm tắt các dự án giáo dục quốc tế tiêu biểu đã thực hiện tại KSP từ năm 1996 đến năm 2016. Qua đó, tác giả sẽ đúc kết vai trò của các dự án trong sự phát triển của KSP đồng thời nêu lên bài học kinh nghiệm từ những hoạt động của các dự án trong thời gian qua.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 103-108
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 18-24
Tải về
Quyển 2 (2022) Trang: 899-908
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XIII, Cơ sở 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 26/11/2022
(2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
8 (2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...