Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2020) Trang: 43-47
Tạp chí: Dạy và Học Ngày nay
Liên kết:

Bài báo nghiên cứu về tổ chuyên môn (CM) và sinh hoạt của tổ CM ở các trường THPT vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với phương pháp nghiên cứu tư liệu, nghiên cứu thực tế qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu từ giáo viên (GV), tổ trưởng CM, Ban giám hiệu (BGH) trong các trường THPT ở vùng ĐBSCL, bài báo đã thể hiện được có sở lí luận về tổ CM, thực trạng về thuận lợi và khó khăn trong sinh hoạt của tổ CM ở các trường THPT trong vùng. Nghiên cứu này cũng nêu lên được những giải pháp nhằm giúp các tổ CM trong các trường THPT khắc phục những khó khăn và hạn chế để trở thành những tổ CM hoạt động hiệu quả, thành công.   

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 103-108
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 18-24
Tải về
Quyển 2 (2022) Trang: 899-908
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XIII, Cơ sở 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 26/11/2022
(2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
kỷ yếu (2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Sư Phạm
8 (2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...