Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Quyển 3 (2019) Trang: 1013-1022
Tạp chí: Hội Nghị Khoa học Địa lí Toàn quốc Lần XI
Liên kết:

Bài viết nghiên cứu tổ chức hoạt động trải nghiệm (HĐTN) cho học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT) tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Sóc Trăng trong rừng tràm Mỹ Phước (RTMP). Đây là một trong những hoạt động giáo dục thực tế tại cộng đồng địa phương đáp ứng theo yêu cầu của chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) mới nhằm hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực cho HS. Kết quả thực nghiệm tổ chức HĐTN tại RTMP đối với HS THPT đã cho thấy HĐTN này có ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực quan trọng cho HS. Tuy nhiên, khi tổ chức HĐTN ngoài trường, giáo viên (GV) và HS gặp không ít khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần có nhiều giải pháp khác nhau cả về kinh phí, nội dung, CT và kỹ năng tổ chức,…để giúp cho GV và HS thực hiện các HĐTN này thường xuyên và hiệu quả.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 103-108
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 18-24
Tải về
Quyển 2 (2022) Trang: 899-908
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XIII, Cơ sở 2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngày 26/11/2022
(2019) Trang: 218-229
Tạp chí: International conference on International Learning Instruction and Teacher Education, Ha Noi National University of Education, 14-15th December, 2019
kỷ yếu (2016) Trang: 27-34
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Sư Phạm
8 (2014) Trang: 896-904
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...