Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Đặc biệt (2022) Trang: 25-27
Tạp chí: Tạp chí Thiết Bị Giáo Dục
Liên kết:

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Cùng với xu thế toàn cầu hóa, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật đang đặt nền giáo dục nước ta trước rất nhiều thời cơ và thách thức. Để bắt kịp với xu thế đó trong những năm gần đây nền giáo dục nước ta đã tiến hành đổi mới một cách căn bản toàn diện tất cả các yếu tố của quá trình dạy học như phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, nội dung hay sách giáo khoa.... Trong các yếu tố trên hình thức tổ chức dạy học giữ vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học Lịch sử nói riêng. Góp phần giúp HS tiếp thu kiến thức nhanh chống, hiệu quả. Đồng thời làm cho bài học Lịch sử trở nên sinh động, hấp dẫn hơn đối với học sinh

Các bài báo khác
Kì 1 Tháng 12 - 2020 (2020) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị và Giáo Dục
số đặc biệt 11/2016 (2016) Trang: 50-52
Tạp chí: tạp chí thiết bị giáo duc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...