Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 1-9
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 147-152
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 47-54
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tải về
01 (2021) Trang: 84
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội
11 (367) (2018) Trang: 34-42
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
5(357) (2018) Trang: 49-56
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
5(361) (2018) Trang: 51-57
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
23/2016 (2016) Trang: 22-27
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Kiểm sát
10 (354) (2017) Trang: 64-71,78
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
3/2017 (2017) Trang: 65-75
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
2(334) (2016) Trang: 11-18,31
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
7(327) (2015) Trang: 78-84
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Nhà nước và pháp luật
24 (256) (2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...