Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 120-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:20/03/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Studying pea gravel Keramzit products from clay soil to create potting medium for growing vegetables, ornamental plants in Mekong Delta of Vietnam

Từ khóa:

Sỏi nhẹ Keramzit, khoáng sét, giá thể, hoa kiểng, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Keramzit gravel , clay mineral, potting, ornamental flowers, Mekong Delta

ABSTRACT

Clay soil is one of the mineral resources commonly distributed throughout the Mekong Delta (MD) province that has been used by local people and companies to produce bricks, tiles, potted plants and other craft products. Production of pea gravel Keramzit was carried out by rapid puffs baked method for kaolinite clay mineral (temperature around 1000 - 12000C) and mixed with coal or ground husk at 3 ratios (30%, 50% and 70%). Results showed that the process of pea gravel production was successfully created; the keramzit product was grown for rapid testing on maize (15 days) and a ratio of 50% mixing fillers was effectively selected. Using 100% pea gravel keramzit (50% fillers) for creating potting medium to grow spinach within 25 days gave the high yield as of 100% organic soil. Results of  experimental growing for five types of ornamental plants including Arecaceae, Dracaena fragrans, Sansevieria trifasciata, Aglaonema oblongifoliu and Japanese ficus on potting medium of 100% pea gravel keramzit (50% fillers) for 60 days showed that all plants grew and developed well on  pea gravel keramzit. Thus, clay soil can be used to produce pea gravel products in the MD for growing vegetables, ornamental flowers, bonsais in order to increase the beauty, green and clean living environment.

TÓM TẮT

Đất sét là một trong những nguồn tài nguyên khoáng sản khá dồi dào và phân bố khắp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được người dân, các công ty sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói, chậu kiểng và các thủ công mỹ nghệ khác. Sản xuất sỏi nhẹ Keramzit được thực hiện với phương pháp nung phồng nhanh khoáng sét kaolinite (nhiệt độ khoảng 1000 – 12000C) có phối trộn chất độn than đá hoặc trấu xay ở 3 mức tỷ lệ (30%,50% và 70% chất độn). Kết quả xây dựng được quy trình sản xuất ra sỏi nhẹ Keramzit; sản phẩm sỏi nhẹ; trồng đánh giá nhanh trên cây bắp (15 ngày) chọn ra được sỏi có tỷ lệ phối trộn chất độn 50% là hiệu quả cao nhất; sử dụng 100% sỏi nhẹ loại (50% là chất độn) làm giá thể trồng thử nghiệm trên cây rau muống trong vòng 25 ngày cho năng suất cao như trồng trên 100% đất hữu cơ. Kết quả bố trí trồng thử nghiệm trên 5 loài cây kiểng (Cây Cau Tiểu Trâm,Cây Phát Tài, Cây Lưỡi Hổ, Cây Ngọc Ngân, Cây Da Nhật) với 100% sỏi nhẹ loại (50% là chất độn) làm giá thể quan sát sau 60 ngày cho thấy các cây sinh trưởng và phát triển tốt trên giá thể sỏi nhẹ Keramzit. Do đó, có thể sử dụng đất sét tại ĐBSCL để sản xuất sỏi nhẹ phục vụ cho việc trồng rau màu, hoa kiểng làm tăng vẽ mỹ quan và môi trường sống xanh, sạch và đẹp.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 117-123
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 210-219
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 97-106
Tải về
(2016) Trang: 342-353
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016
Chuyên đề Nông nghiệp Xanh tháng 11 (2016) Trang: 57-65
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...