Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 342-353
Tạp chí: Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL lần thứ nhất năm 2016, tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/11/2016
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn của Việt Nam nằm ở hạ lưu của lưu vực sông Mê Kông có tổng diện tích tự nhiên khoảng 40.604,7km², đất đai chiếm khoảng 12,3% và dân số chiếm khoảng 19,5% so cả nước, là vùng kinh tế nông nghiệp có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của cả nước. Hiện nay, tác động của biến đổi khí hậu đối với ĐBSCL rất to lớn, đặc biệt là 8 tỉnh vien biển (Long An, Tiền Giang, bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang) là nơi rất dễ bị tổn thương trước thảm họa thiên tai như: nước biển dâng cao, xâm nhập mặn, thiếu hụt nguồn tài nguyên nước ngọt, cùng những hiểm họa thời tiết cực đoan đang là thách thức lớn đối với an sinh xã hội và sản xuất ở vùng ven biển. Từ những tác động trên làm phá vở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo từng kỳ. Việc đánh giá lại thực trạng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và đưa ra giải pháp nhằm điều chỉnh cho quy hoạch phù hợp với định hướng là rất cần thiết. Phương pháp thu thập, phân tích thống kê mô tả số liệu kết hợp với so sánh và đánh giá theo biểu đồ đã được sử dụng. Một số kết quả thực trạng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2013 như sau: theo phân bổ quy hoạch đến năm 2013 là 2433,07 nghìn ha tuy nhiên kết quả thực hiện được 2453,48 nghìn ha (đạt tỷ lệ 100,84%), trong đó kết quả thực hiện đất sản xuất nông nghiệp 1704,29 nghìn ha (đạt tỷ lệ 115,56%), đất lâm nghiệp 271,41 nghìn ha (đạt tỷ lệ 96,20%), đất nuôi trồng thủy sản 468,83 nghìn ha (đạt tỷ lệ 98,44%), đất làm muối 5,49 nghìn ha (đạt tỷ lệ 148,76%), đất nông nghiệp khác phát sinh 3,46 nghìn ha. Hiện tại kết quả thực hiện quy hoạch nông nghiệp tại 8 tỉnh ven biển ĐBSCL đã phù hợp theo mục tiêu an ninh lương thực của quốc gia. Tuy nhiên, thực hiện quy hoạch vẫn chưa đồng bộ trong tất cả lĩnh vực nông nghiệp nguyên nhân do giá cả thị trường không ổn định, chưa có chính sách ưu đãi và phát triển đúng đắn nên một số lĩnh vực chưa đạt theo sự phân bố chỉ tiêu hàng năm.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 117-123
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 120-127
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 210-219
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 97-106
Tải về
Chuyên đề Nông nghiệp Xanh tháng 11 (2016) Trang: 57-65
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...