Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 276-290
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển kinh tế xã hội Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015, Địa điểm tổ chức Khoa Kinh Tế, Ngày 08, 09 tháng 12 năm 2015
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu xu hướng tiêu dùng nhãn hàng riêng của khách hàng khi mua sắm tại hai siêu thị tổng hợp chuyên bán lẻ có bày bán nhãn hàng riêng là siêu thị Big C và siêu thị Co.opMart tại thành phố Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu thu thập từ 200 khách hàng đến mua sắm tại hai siêu thị nói trên thông qua phương pháp chọn mẫu hạn mức. Mô hình phân tích biệt số của nghiên cứu đã cho thấy các nhóm nhân tố bao gồm giá trị kinh tế của nhãn hàng riêng, giá cả cảm nhận của nhãn hàng riêng, chương trình khuyến mãi của nhãn hàng riêng, sự nhận biết nhãn hàng riêng, chất lượng dịch vụ của siêu thị và tổng thu nhập gia đình có ảnh hưởng đến xu hướng tiêu dùng nhãn hàng riêng của khách hàng. Nghiên cứu mong muốn sẽ đóng góp những kết quả thiết thực để hỗ trợ các siêu thị kinh doanh bán lẻ tìm ra hướng đi đúng trên con đường đưa nhãn hàng riêng vào thị trường thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 148-159
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 210-217
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 70-79
Tải về
(2018) Trang: 68-77
Tạp chí: The UHD-CTU-UEL International Economics and Business Conference 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM, 31/05 - 1/06/2018
(2017) Trang: 441-451
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017; KHOA KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ; 13-14/01/2017
(2017) Trang: 426-440
Tạp chí: UHD-CTU annual Economics and Business Conference proceedings - 2017; Khoa Kinh Tế Đại Học Cần Thơ, 13-14/01/2017
(2016) Trang: 3-19
Tạp chí: Marketing trong kỹ nguyên mới, Marketing số cho Doanh nghiệp, dự báo tiềm năng và thách thức, 15/10/2016, Đà Nẵng, Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...