Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 79-94
Tạp chí: Hội thảo khoa học Ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ I năm 2013. Thời gian hội thảo 15-16/7/2013
Liên kết:

Đầu tư xây dựng các mạng lưới cung cấp thông tin để hỗ trợ người dân trong các hoạt động phát triển nông nghiệp và công nghiệp, nhất là ở khu vực nông thôn là một nhu cầu cấp thiết của nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhìn chung các mô hình mang thông tin về nông thôn nói trên đã được triển khai dựa trên các điểm thông tin đơn lẻ, câu lạc bộ hoặc dựa trên các điểm thông tin cố định hỗ trợ tại ủy ban nhân dân xã. Các mô hình này chủ yếu dựa trên vai trò của chính quyền mà chưa phát huy mạnh mẽ sự tham gia của các hội đoàn thể, nhất là hội nông dân các cấp. Vì vậy một mô hình mà chúng tôi hướng đến để đề xuất là một mô hình mẫu có tính thân thiện và gần gũi với người dân nói chung và nông dân nói riêng, đáp ứng những nhu cầu cụ thể, thiết thực và diễn ra ngay trong hoạt động sản xuất hàng ngày của đời sống xã hội. Có như thế về lâu dài, tin học và internet sẽ góp phần hình thành một thói quen trong hoạt động sản xuất của người dân. Khi đó, tin học và internet không còn xa lạ với người dân mà nó thật sự trở thành người bạn không thể thiếu trong đời sống của người dân. Để đạt được điều đó, chúng tôi nghiên cứu xây dựng mô hình sao cho mọi thứ đều hướng đến sự thân thiện, dễ sử dụng, gần gũi,... mà trước hết là chú trong vào lợi ích của người dân, hay nói một cách thực tế hơn là hướng đến giúp người dân có thông tin cần thiết phục vụ sản xuất và góp phần đem lại lợi ích thật sự cho người dân.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 123-133
Tải về
(2015) Trang: 119-129
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA LẦN THỨ VIII, FAIR: NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HÀ NỘI, 9-10/7/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...