Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 01(2014) Trang: 67
Tạp chí: 8th Asian Crop Science Association Conference
Liên kết:

The estimated quantity of rice straw and its use in some provinces in the Mekong Delta region was carried out based on prepared questionnaires and field surveys in An Giang, Dong Thap, Kien Giang and Can Tho. The results showed that there were six common methods of rice straw treatment. They include burning, burying, mushroom cultivation, breeding, sale and giving away. The methods of using rice straw vary depending on the rice season crops. In the Winter - Spring season, burning is the most common method (98.2 %), whereas mushroom cultivation and sale are the least. In the Summer–Autumn season, the proportion of straw burning decreases to 89.67 %, and that of burying to 6.65 %. In the Autumn–Winter season, straw burning has the lowest level (54.1 %), and the proportion of straw burying is quite high (26.1 %), followed by mushroom cultivation (8.14 %) and the rest methods share the small proportions. The estimated quantity of rice straw in the Mekong Delta region is approximate 26.23 million tons annually, in which 20.93 million tons is burned directly on the fields. This practice releases into the atmosphere with about 17.95 million tons of CO2, 485.58 thousand tons of CO and 10.38 thousand tons of NOx. The results also show that most farmers tend to continue the practice of burning straw as the most popular method in the next few years.

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...