Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2020
Số tạp chí PGS.TS.GVCC.Phan Trung Hiền(2020) Trang: 262-286
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Liên kết:

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, xuất hiện ngày càng nhiều các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong các lĩnh vực cung cấp hàng hóa, dịch vụ như cung cấp điện, nước sinh hoạt; vận chuyển hành khách, hàng hóa ; thuê bao dịch vụ viễn thông… Người tiêu dùng muốn giao kết các hợp đồng này thì phải chấp nhận các điều khoản hợp đồng đã được tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo sẵn. Do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là bên soạn thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nên để người tiêu dùng có thể sáng suốt trong việc lựa chọn tham gia giao kết hợp đồng liên quan thì người tiêu dùng cần phải được biết trước về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Đây hoàn toàn là quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Chính vì thế, quyền được thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được các nhà làm luật Việt Nam thừa nhận với quy định được đưa ra cả trong luật dân sự và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, tính khả thi của cơ chế bảo vệ quyền được thông tin này cần được xem xét vì cho đến nay, cơ chế bảo vệ quyền này vẫn nghiêng về biện pháp hành chính là chủ yếu (thể hiện qua các quy định về đăng ký, về cơ quan kiểm soát, về quy định xử phạt vi phạm hành chính); các biện pháp dân sự cơ bản chỉ được ghi nhận ở góc độ luật chung. Ngoài ra, các quy định về công bố công khai hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫn chưa có quy định hướng dẫn cụ thể; trừ trường hợp liên quan đến danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Ngay cả đối với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung liên quan đến danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thì dù có bắt buộc đăng ký nhưng phần lớn các cơ quan có thẩm quyền đăng ký vẫn chưa thực hiện tốt trách nhiệm công bố các hợp đồng này trên trang thông tin điện tử của cơ quan, dẫn đến người tiêu dùng khó có thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với các nội dung hợp đồng mà họ quan tâm. Trong khi đó, việc công khai thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không chỉ đem lại lợi ích trực tiếp đến người tiêu dùng tham gia giao kết hợp đồng mà còn góp phần gián tiếp bảo vệ quyền lợi của họ: Nếu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được công khai thì người tiêu dùng sẽ có quyền lựa chọn giao kết với đối tác nào tôn trọng quyền của họ hơn ; thêm vào đó, để cạnh tranh với nhau, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ phải quan tâm hơn đến lợi ích chính đáng của người tiêu dùng khi soạn thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sao cho tương đương hoặc tốt hơn đối tác để thu hút người tiêu dùng giao kết hợp đồng. Chính vì các lý do này, nhà làm luật Việt Nam vẫn cần tiếp tục tìm kiếm các giải pháp có tính khả thi hơn để đảm bảo có hiệu quả quyền được thông tin của người tiêu dùng Việt Nam về nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

Các bài báo khác
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 209-226
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 182-208
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 2-22
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 227-230
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 114-159
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Trong: Phan Trung Hiền(2020) Trang: 78-91
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Số tạp chí Phan Trung Hiền(2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí In Yo-Ping Huang · Wen-June Wang · Hoang An Quoc · Le Hieu Giang · Nguyen-Le Hung(2020) Trang: 130-143
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
Số tạp chí Tai M. Chung(2020) Trang: 151-165
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung(2020) Trang: 215-229
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí Nguyễn Hoàng Sơn(2020) Trang: 157-169
Tạp chí: Phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện Việt Nam
Số tạp chí S. Chellappan et al. (Eds.)(2020) Trang: 1-13
Tạp chí: Computational Data and Social Networks (LNCS 12575)
Số tạp chí Yang XS., Sherratt S., Dey N., Joshi A(2020) Trang: 47-58
Tạp chí: Fourth International Congress on Information and Communication Technology
Số tạp chí de Graaf-van Dinther(2020) Trang: 109-127
Tạp chí: Climate Resilient Urban Areas
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 43-70
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 71-120
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 149-183
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 1-42
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...