Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Book chapter 2020
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 182-208
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Liên kết:

Nghiên cứu tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nấm rơm dọc theo chuỗi giá trị nấm rơm làm cơ sở quy hoạch bố trí các vùng sản xuất nấm tập trung ở ĐBSCL. Số liệu sơ cấp thu thập từ 115 hộ trồng nấm tại hai tỉnh Cần Thơ và Đồng Tháp và 543 hộ trồng lúa (cung cấp rơm rạ) tại bốn tỉnh Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang cùng với số liệu thứ cấp thu thập từ Niên giám thống kê các tỉnh ĐBSCL cùng với phương pháp phân tích thống kê mô tả như tần suất, số tỷ lệ, số trung bình, độ lệch chuẩn, phân tổ thống kê, phân tích ANOVA được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy rằng, về quản lý rơm rạ, chỉ có một số ít nông dân có thu hoạch rơm rạ lần lượt trong các vụ Hè Thu, Thu Đông, Đông Xuân là 9%, 10%, 12% trong khi phần lớn họ đốt hoặc vùi rơm rạ trong đồng. Nấm rơm chủ yếu được trồng ngoài trời trong khi các mô hình trồng nấm trong nhà chưa được phát triển nhiều. Dựa trên các điều kiện: (i) nguồn cung cấp rơm rạ, (ii) điều kiện và kỹ thuật trồng nấm, và (iii) nguồn nước tưới đảm bảo, có ba phương án quy hoạch bố trí vùng sản xuất nấm rơm được xây dựng. Theo phương án chọn (Phương án 2), có ba vùng sản xuất nấm rơm tập trung được bố trí là: Vùng I bao gồm các khu vực không bị ảnh hưởng hoặc ít ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và đủ nước ngọt quanh năm cho trồng nấm rơm bao gồm các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long; Vùng II bao gồm các khu vực bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và là các tỉnh ven biển bao gồm các tỉnh Sóc Trăng, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh; Vùng III bao gồm các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre nơi chủ yếu là mô hình lúa-tôm (Cà Mau, Bạc Liêu) và đang có sự chuyển dịch khỏi lúa nhiều như Bến Tre.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 209-226
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 2-22
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 227-230
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 114-159
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Võ Thành Danh(2020) Trang: 160-181
Tạp chí: Chuỗi giá trị nấm rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long
Số tạp chí Trong: Phan Trung Hiền(2020) Trang: 78-91
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Số tạp chí PGS.TS.GVCC.Phan Trung Hiền(2020) Trang: 262-286
Tạp chí: Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam
Số tạp chí Phan Trung Hiền(2020) Trang: 11-30
Tạp chí: Đối tượng và phạm vi của quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam: Hạn chế và đề xuất" Trong Phan Trung Hiền (chủ biên), Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam, NXB. CTQG, 2020.
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang: 1-10
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí Trong: Lê Vĩnh Thúc và Nguyễn Quốc Khương(2020) Trang:
Tạp chí: CÂY MÈ KỸ THUẬT CANH TÁC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Số tạp chí In Yo-Ping Huang · Wen-June Wang · Hoang An Quoc · Le Hieu Giang · Nguyen-Le Hung(2020) Trang: 130-143
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
Số tạp chí Tai M. Chung(2020) Trang: 151-165
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung(2020) Trang: 215-229
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
Số tạp chí Nguyễn Hoàng Sơn(2020) Trang: 157-169
Tạp chí: Phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện Việt Nam
Số tạp chí S. Chellappan et al. (Eds.)(2020) Trang: 1-13
Tạp chí: Computational Data and Social Networks (LNCS 12575)
Số tạp chí Yang XS., Sherratt S., Dey N., Joshi A(2020) Trang: 47-58
Tạp chí: Fourth International Congress on Information and Communication Technology
Số tạp chí de Graaf-van Dinther(2020) Trang: 109-127
Tạp chí: Climate Resilient Urban Areas
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 43-70
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 71-120
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 149-183
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
Số tạp chí Đỗ Thị Thanh Hương(2020) Trang: 1-42
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...