Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2013
Số tạp chí 4(2013) Trang: 49
Tạp chí: Proceedings of the Eleventh Australasian Information Security Conference
Số tạp chí 164(2013) Trang: 171
Tạp chí: Comparative Biochemistry and Physiology, PartA, 164 (2013)171-180
Số tạp chí 1(2013) Trang: 225
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: HT Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 10(2013) Trang: 83
Tạp chí: Tạp chí Vietfish International
Số tạp chí 1(2013) Trang: 175
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế Hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản nhằm xây dựng năng lực sản xuất công nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2013) Trang: 389
Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế Kinh tế học Biến đổi khí hậu và gợi ý chính sách cho Việt Nam
Số tạp chí 1(2013) Trang: 150
Tạp chí: Hội thảo Quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013)
Số tạp chí 1(2013) Trang: 508
Tạp chí: Hội thảo Quốc tế cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ICECH2013)
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: The Global aquaculture advocate
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Diseases of Aquatic Organisms
Số tạp chí 1(2013) Trang: 285
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 295
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 70
Tác giả: Bùi Anh Tuấn
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào itạo giáo viên và hoạt động nghiên cứu khoa học
Số tạp chí 26(2013) Trang: 303
Tạp chí: Journal of Population Economics
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Võ Văn Tài
Tạp chí: International Conference Statistics & and its Interactions with Other Disciplines
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Đinh Ngọc Quý
Tạp chí: Journal of Global Optimization,
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Quách Quang Huy
Tạp chí: Chem. Commun., 2013,
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: 10 International conference on gravitation astrophysics and cosmology
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tạp chí: Lecture Notes in Artificial Intelligence 7988


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...