Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
Liên kết:

Trong thời gian qua, để đáp ứng tính thương mại hóa cũng như nhu cầu thị trường, các cơ sở chăn nuôi đã tiến hành lai tạo không kiểm soát giữa các giống gà trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm ưu thế lai (VD: Tàu Vàng x Lương Phượng, Tàu Vàng x Isa brown, Nòi x Tam Hoàng,...). Điều này đã làm mất dần đi những những nguồn gen quý ở giống gà bản địa. Thêm vào đó, chất lượng thịt của các con lai chưa thật sự thỏa mãn thị hiếu của người tiêu dùng cũng như hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi. So với các giống ngoại và lai, các giống gà địa phương thường cho năng suất kém những chất lượng thịt lại thơm ngon và sức khỏe tốt hơn.

Tàu Vàng là giống gà bản địa của một số tỉnh phía Nam có khả năng tự tìm kiếm thức ăn ngoài môi trường. Đặc điểm ưu việt của gà Tàu Vàng là i) ngoại hình (chân vàng, da vàng, mỏ vàng,…) và chất lượng thịt đáp ứng được yêu cầu người tiêu dùng, ii) sức kháng bệnh tốt, dễ nuôi trong điều kiên chăn thả/ bán chăn thả ở qui mô nông hộ, iii) năng suất sinh trưởng khá tốt, iv) giá đầu ra cao và luôn ổn định. Với những đặc tính quý này, gà Tàu Vàng từ lâu đã đi vào đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ.

Về mặt di truyền, các tính trạng kinh tế (kiểu hình) thường được tạo thành do bởi sự tương tác kết hợp giữa nhiều gen cộng với sự tác động của môi trường (Kiểu hình = Kiểu gen + Môi Trường). Trong đó, yếu tố môi trường (thức ăn, dinh dưỡng, chăm sóc, tiểu khí hậu,...) có thể điều chỉnh và kiểm soát dễ dàng, đáp ứng nhanh điều kiện tốt nhất cho sinh trưởng và phát triển vật nuôi. Điều này đã được các nhà khoa học trong nước sử dụng để cải thiện năng suất vật nuôi trong thời gian qua. Gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sinh học đã đi sâu vào phân tích đặc điểm, chức năng của một số gen kiểm soát các tính trạng kinh tế chính ở vật nuôi, góp phần đẩy nhanh hơn nữa tốc độ cải tiến di truyền của các tính trạng mục tiêu, rút ngắn được khoảng cách thế hệ và ổn định di truyền qua các đời sau. Có như vậy vật nuôi mới có thể bộc lộ hết tiềm năng di truyền trong điều kiện môi trường địa phương, tiến tới một hệ thống sản xuất chăn nuôi bền vững.  

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2014) Trang: 1-7
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Số tạp chí (2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
Số tạp chí (2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
Số tạp chí Proceedings(2014) Trang: 79-84
Tạp chí: IEICE-Technical Report
Số tạp chí (2014) Trang: 182-187
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 8-Thái Nguyên-11/2013
Số tạp chí (2014) Trang: 290-293
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tài trường ĐH KHXH và Nhân văn- ĐH Quốc gia TPHCM, tháng 12-2014
Số tạp chí (2014) Trang: 284-295
Tạp chí: Mô phỏng sự phát tán rầy nâu dưới sự tác động của côn trùng thiên địch
Số tạp chí 01(2014) Trang:
Tạp chí: International Forum on Green Technology & Management 2014 - ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Số tạp chí (2014) Trang: 402-408
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII @ Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và Truyền thông, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lawsk,30-31 tháng 10 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 1-9
Tạp chí: Hội nghị Quốc gia lần thứ VII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR)
Số tạp chí (2014) Trang: 302-309
Tạp chí: Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc lần IV (Đại học Hải Phòng 4/2014)
Số tạp chí (2014) Trang: 82 - 87
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: Hội thào một số vấn để chọn lọc của CNTT & Truyền thông - Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk, 30-31/10/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 384-389
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
Số tạp chí (2014) Trang: 149-154
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@2014)
Số tạp chí (2014) Trang: 420-432
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS Toàn quốc 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 628-633
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, 21-22/11/2014.
Số tạp chí 12(2014) Trang: 156-162
Tạp chí: Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên daỵ học tích hợp môn khoa học tự nhiên ở trường Đại học Sư Phạm
Số tạp chí (2014) Trang: 677-687
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 28-29/11/2014
Số tạp chí (2014) Trang: 15
Tác giả: Phương Thanh Vũ
Tạp chí: Polymer Science and Applications Conference - Ha Noi, 15 th January 2014
Số tạp chí (2014) Trang: Abstract pp 147, Proceedings 76-81 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
Số tạp chí (2014) Trang: 79-87
Tạp chí: Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 33-40
Tạp chí: Hội nghị GIS toàn quốc 2014, tại Đại học Cần Thơ ngày 28-29 tháng 11 năm 2014
Số tạp chí (2014) Trang: 187
Tạp chí: Diseases in Asian aquaculture, Ho Chi Minh city, 24-28 November 2014


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...