Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 331 - 340
Tạp chí: Hôị Thảo Bảo tồn và Phát huy các giá trị văn hóa ĐBSCL trong quá trình hội nhập&phát triển, Khoa Khoa học xã hội Nhân văn, ngày 28/11/2017
Liên kết:

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức của nhân loại trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam là một trong những quốc gia được đánh giá bị tác động của BĐKH mạnh mẽ nhất. BĐKH làm tăng khả năng bị tổn thương, tạo nguy cơ làm chậm quá trình phát triển của xã hội[1]. Sóc Trăng là một trong những tỉnh của Đồng Bằng Sông Cửu Long chịu ảnh hưởng của BĐKH, trong đó chủ yếu là các vùng ven biển. Bài viết này nhằm nghiên cứu về tác động của BĐKH đến vấn đề di cư của người dân tại Mỏ Ó, Trần Đề, Sóc Trăng từ lý thuyết cho đến điều tra thực tiễn, trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét và giải pháp có tính khả thi, ứng phó hiệu quả với BĐKH nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Các bài báo khác
5 (2020) Trang: 2145-2157
Tạp chí: THE CAUSES AND SOLUTIONS FOR GENDER EQUALITY IN RURAL EDUCATION IN DAI TAM, MY XUYEN DISTRICT SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM
8 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Social Sciences and Humanities Research
(2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA 05
Volume 5, 2018 (2018) Trang: 211-215
Tạp chí: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJCWED)
(2017) Trang: 54-63
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 3 NĂM 2017, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXHNV, HỒ CHÍ MINH, 02/8/2017
01 (2016) Trang: 307-320
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế công tác xã hộ với gia đình và trẻ em
1 (2013) Trang: 119
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...