Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
63 (2018) Trang: 61-68
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

Được bước chân vào giảng đường đại học được xem là một bước tiến lớn cho các bạn trẻ. Đồng thời cũng mang lại nhiều thay đổi tích cực cũng như những thách thức cho người học bởi vì, người học phải gia nhập vào môi trường học tập hoàn toàn mới và chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó không thể không đề cập đến yếu tố văn hóa xã hội. Bài viết này nhằm phân tích tác động của yếu tố văn hóa xã hội đối với việc học Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, chuyên ngành Xã hội học (XHH), trường Đại học Cần Thơ (CTU) từ lí thuyết đến điều tra thực tiễn, trên cơ sở đó, sẽ đưa ra những nhận xét và khuyến nghị đối với người học cũng như người dạy Tiếng Anh để việc học Tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành Xã hội học tại trường đạt hiệu quả và chất lượng tốt.

Các bài báo khác
5 (2020) Trang: 2145-2157
Tạp chí: THE CAUSES AND SOLUTIONS FOR GENDER EQUALITY IN RURAL EDUCATION IN DAI TAM, MY XUYEN DISTRICT SOC TRANG PROVINCE, VIETNAM
8 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Social Sciences and Humanities Research
(2018) Trang: 132-137
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA 05
Volume 5, 2018 (2018) Trang: 211-215
Tạp chí: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJCWED)
(2017) Trang: 331 - 340
Tạp chí: Hôị Thảo Bảo tồn và Phát huy các giá trị văn hóa ĐBSCL trong quá trình hội nhập&phát triển, Khoa Khoa học xã hội Nhân văn, ngày 28/11/2017
(2017) Trang: 54-63
Tạp chí: HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 3 NĂM 2017, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXHNV, HỒ CHÍ MINH, 02/8/2017
01 (2016) Trang: 307-320
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế công tác xã hộ với gia đình và trẻ em
1 (2013) Trang: 119
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...