Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 40-46
Tải về

ABSTRACT

The Clostridium botulinum bacteria were investigated for their virulence and pathogenicity by first isolating the bacteria from mud and intestines of diseased ducks and culturing them in MCMM culture for 5 days incubation period in anaerobic condition for toxin production and then inoculating supernatant of  C. botulinum broth to mice and ducks. The results showed that 100% mice were killed when injecting intraperitonealy 1ml of 10% heat-untreated C. botulinum culture supernatant while all mice injected by heat-treated C. botulinum culture were alive. Seventy per cent of ducks were killed by intravenous injection of C. botulinum broth supernatant  with a dose of 5ml/ducks, and 100% ducks were death when injected with a dose of 10ml/ducks. The most common clinical signs were wing droop and reluctant to move (100%), followed by leg, neck and eye lid paralysis(80%). No typical lesion was found, except hemorrhage in the hearts and the lungs were observed from 15% and 10% of the experimental death ducks, respectively.

Keywords: Domestic ducks, Virulence and pathogenicity, Clostridium botulinum, Cantho

Title: Toxicity and pathogenicity of Clostridium botulinum isolated from domestic ducks  in Cantho city

TóM TắT

Thí nghiệm khảo sát độc tính và tính gây bệnh trên vịt của độc tố vi khuẩn C. botulinum được thực hiện qua việc nuôi cấy vi khuẩn C. botulinum phân lập từ bùn và ruột vịt có triệu chứng bệnh ở một số trại chăn nuôi vịt tại thành phố Cần Thơ, sau đó sử dụng dịch nổi  ly tâm canh khuẩn tiêm cho chuột và vịt thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm cho thấy vi khuẩn có khả năng sản sinh độc tố đủ gây bệnh sau khi ủ yếm 5 ngày trong môi trường MCMM. Với liều 1ml dịch nổi ly tâm canh khuẩn pha loãng 1/10  gây chết 100% chuột thí nghiệm sau khi tiêm vào xoang bụng, trong khi tất cả chuột được tiêm bởi dịch này sau xử lý nhiệt vẫn bình thường. Khi tiêm dịch nổi qua đường tĩnh mạch với liều 5ml/vịt gây chết 70% (7/10) và 10ml/vịt gây chết 100% (10/10) vịt thí nghiệm. Triệu chứng lâm sàng chủ yếu được ghi nhận là  ủ rũ, kém vận động (100%), liệt chân, cổ và mí mắt (80%). Vịt chết không có bệnh tích đặc trưng, ở một số vịt chết có bệnh tích xuất huyết tim (15%) và phổi (10%).

Từ khóa: Vịt, độc lực và  tính gây bệnh, Clostridium botulinum, Cần Thơ 

Các bài báo khác
Số 22c (2012) Trang: 1-7
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 16-25
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 64-71
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 96-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...