Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/04/2015

Ngày chấp nhận: 19/08/2015

 

Title:

Assessment of genetic diversity among the main fourteen cocoa varieties in Vietnam using plant c/d sequences

Từ khóa:

Đa dạng di truyền, Theobroma cacao L.,  trình tự plant c/d

Keywords:

Genetic clustering, Theobroma cacao L., plant c/d sequences

ABSTRACT

This work focused on clarifying the genetic diversity of fourteen cocoa clones in Vietnam. Primers plant c and plant d were used to analyse the genetic relationship. All detected band were encoded into binary matrix and the dendrogram was generated using the program NTSYS-PC 2.1 The similarity matrix was subjected to cluster analysis by unweighted pair group method for arithmetic mean (UPGMA). The genetic clustering of 14 Cocoa varieties showed genetic differences ranged from 0 to 41%. At around 59% similarity, fourteen TD clones could be divided into three groups: A, B, and C. Group A had ten clones (TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TD7, TD8, TD9, TD11, TD12), group B had 2 clones (TD10 and TD13), and group C included two clones (TD14 and TD15). Group B with 80% homologous had a relationship closer than groups A and C. Two clones in group A correlated approximately 76.4% similarity and group C showed 73% similarity rate.

TÓM TẮT

Đề tài xác định mối quan hệ di truyền mười bốn dòng Cacao (Theobroma cacao L.) nổi trội được tuyển chọn và đang trồng phổ biến tại Việt Nam. Phân tích di truyền dựa trên 2 đoạn mồi chuyên biệt cho Cacao Plant c và Plant d. Các băng thu được mã hóa bằng hệ nhị phân để phân nhóm di truyền sử dụng phần mềm NTSYS2.1 phân nhóm theo phương pháp UPGMA. Kết quả nghiên cứu nêu rõ sự khác biệt di truyền của 14 dòng Cacao dao động trong khoảng 0- 41%. Các băng xuất hiện nhiều ở vị trí từ 500 bp – 600 bp. Ở khoảng tương đồng 59% 14 dòng Cacao được chia làm 3 nhóm chính: A, B, C. Nhóm A có 10 dòng (TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TD7, TD8, TD9, TD11, TD12), nhóm B có 2 dòng (TD10 và TD13), nhóm C có 2 dòng (TD14 và TD15). Trong đó, hai dòng nhóm B với khoảng tương đồng là 80% có mối quan hệ gần hơn so với nhóm A và C, các dòng trong nhóm A có quan hệ tương đồng ở mức 76.4%,  các dòng trong nhóm C có quan hệ tương đồng khoảng 73%.

Các bài báo khác
Số 05 (2006) Trang: 123-130
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 47-56
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 81-86
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 9-15
Tải về
19 (2021) Trang: 8-12
Tạp chí: nternational Journal of Innovations in Engineering and Technology
(2014) Trang: 65-65 (poster)
Tạp chí: The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...