Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 140-148
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, Đà nẵng, 14-15/11/2013
Liên kết:

Hiện tượng tắc nghẽn khi có đám đông truy cập trực tuyến đã trở nên thường xuyên. Người ta đã phải đưa vào nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này, chẳng hạn như nâng cấp thiết bị có khả năng xử lý nhanh hơn nhiều lần, hoặc sử dụng điện toán đám mây với số lượng máy chủ ảo xử lý đồng thời tăng theo số lượng đám đông tực tuyến. Từ một góc cạnh khách của bài toán tắc nghẽn đó là dự báo nó để có thời gian chuẩn bị các giải pháp ứng phó. Nhất là khi đối phó với đợt tấn công DDoS của tin tặc ngày càng xảy ra nhiều hơn. Dựa trên mô hình mạng các hàng chờ của một hệ thống phục vụ đám đông trực tuyến, bài báo đề xuất Phương pháp khảo sát ngưỡng tắc nghẽn nhằm hỗ trợ các giải pháp dự báo. Đặc biệt, khái niệm "hệ số kinh nghiệm" được sử dụng để lượng hóa thuộc tính "chậm chạp" của hệ thống. Hệ số kinh nghiệm được sử dụng để tìm các tham số không phụ thuộc vào đám đông khách hàng và là cơ sở của phương pháp khảo sát tắc nghẽn khi thiếu thông tin. Kết quả khảo sát đưa ra các giải pháp xây dựng các ngưỡng mật độ truy cập trực tuyến cho các trạng thái: có dấu hiệu tắc nghẽn, tắc nghẽn và tắc nghẽn hoàn toàn. Trên cơ sở dự báo này mà nhà quản trị mạng có những giải pháp kịp thời tránh tắc nghẽn. Phần ứng dụng trình bày kết quả khảo sát và dự báo các ngưỡng tắc nghẽn của hệ thống Đăng ký học phần trực tuyến của Đại học Cần thơ.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 91-99
Tải về
ISBN 978-604-919-456-6 (2015) Trang: 9-16
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo CNTT toàn quốc 2015, Đại học Cần thơ, 7/11/2015
1 (2011) Trang: 67
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
(2011) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...