Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2013) Trang: 94
Tạp chí: Tạp chí KHTN và CN
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 91-99
Tải về
ISBN 978-604-919-456-6 (2015) Trang: 9-16
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo CNTT toàn quốc 2015, Đại học Cần thơ, 7/11/2015
(2014) Trang: 140-148
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, Đà nẵng, 14-15/11/2013
1 (2011) Trang: 67
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
(2011) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...