Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN 978-604-919-456-6 (2015) Trang: 9-16
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo CNTT toàn quốc 2015, Đại học Cần thơ, 7/11/2015
Liên kết:

Các tình huống phuc vụ đám đông có thể gây tắc nghẽn nếu không được triển khai hợp lý, chẳng hạn, tình huống Đăng ký trực tuyến mua vé tàu Bắc Nam trong các ngày lễ trong năm, Đăng ký học phần trực tuyến trong chương trình đào tạo theo tín chỉ tại một số trường Đại học, … Nếu xây dựng giải pháp phục vụ đám đông dựa trên khả năng co giãn năng lực tính toán trên nền Tính toán đám mây thì sẽ hoàn toàn hợp lý về chi phí khai thác tài nguyên đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Bài báo công bố các kết quả của các tác giả về xây dựng mô hình Quy hoạch đám mây với các bước quy hoạch cơ bản, như: Quy hoạch giai đoạn theo mật độ truy cập của đám đông trong năm, Quy hoạch năng lực tính toán cho từng giai đoạn và Quy hoạch số lượng máy chủ cho từng loại năng lực tính toán. Quy hoach đám mây được áp dụng thử nghiệm cho tình huống xây dựng hệ thống Đăng ký học phần trực tuyến theo tín chỉ của trường Đại học Cửu long. Kết quả tính toán lý thuyết cũng như mô phỏng cho thấy khả năng ứng dụng Quy hoạch đám mây rất khả thi cho các hệ thống phục vụ đám đông.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 91-99
Tải về
(2014) Trang: 140-148
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia XVI: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT, Đà nẵng, 14-15/11/2013
1 (2011) Trang: 67
Tạp chí: Hội nghị tổng kết 5 năm NCKH & Đào tạo CIT
(2011) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập Công trình nghiên cứu CNTT&TT năm 2010
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...