Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
11/2016 (2016) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Để có thông tin đặc điểm di truyền của bảy dòng cam Sành không hột được phát hiện ở Đông Phước, Châu Thành, Hậu Giang, đề tài được thực hiện với mục tiêu có thể phân biệt các dòng cam Sành không hột với nhau và với một số dòng cam Sành phổ biến khác, đặc biệt là với dòng cam Sành không hột LĐ6. Tiến hành khuếch đại   với 9 cặp mồi SSR (AG14,  ATC09, CAC15, CAC33, CAT01, CCT01, CT19, CT21, TAA27). Bằng dấu chỉ thị phân tử SSR đã ghi nhận có những sai khác về phổ băng điện di giữa 7 dòng cam Sành không hột với nhau và với các   dòng cam Sành phổ  biến, đặc biệt là dòng cam Sành không hột LĐ6. Có thể dùng 2 đoạn mồi AG14 và CAC15 để phân biệt 7 dòng cam Sành không hột với cây cam Sành không hột LĐ6 và cây cam Sành có hột  đầu dòng CS8. Trong khi  đó, 6 đoạn mồi SSR khác, gồm CAC33, CAT01, CCT01, CT19, CT21 và TAA27 có thể được sử dụng để phân biệt 7 dòng cam Sành không hột với nhau và với cây cam Sành có hột thương phẩm. Tuy nhiên, khi sử dụng 9 đoạn mồi SSR này vẫn chưa thể phân biệt CSKH1 với CSKH7, CSKH5 với CSKH6. Dựa trên giản đồ phả hệ với 9 đoạn mồi SSR, các dòng cam Sành được chia thành 2 nhóm chính với hệ số tương đồng là 0,49: Nhóm I gồm CSKH1, CSKH4, CSKH7 và CS có hột thương phẩm; nhóm II gồm những dòng cam Sành còn lại.     

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 100-106
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 108-118
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...