Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8/2018 (2018) Trang: 12-17
Tạp chí: Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Đề tài tập trung nghiên cứu các đặc điểm  hình thái của cá thể nhãn không hạt được phát hiện năm 2017 ở Long Phú, Sóc Trăng, so sánh với cá thể nhãn Long đối chứng có cùng độ tuổi, sự sinh trưởng và điều kiện chăm sóc. Mẫu lá, hoa, trái được thu thập hoàn toàn ngẫu nhiên xung quanh tán với dung lượng mẫu n=30, được mô tả theo phương pháp của IPGRI  (1999). Kết quả cho thấy nhãn không hạt và nhãn Long có sự tương đồng ở đa số các đặc trưng hình thái thân cành, lá, hoa, trái. Sự khác biệt cơ bản về hình tháí so với nhãn Long bình thường bao gồm: số là chét ít hơn (6,50 so với 7,87); chiều dài và chiều rộng lá chét nhỏ hơn (8,17 và 3,53 cm so với 10,3 và  4,39 cm); chiều dài phát hoa ngắn hơn (18,7 so với 28,0 cm), chiều rộng phát hoa nhỏ hơn (10,0 so với 17,3 cm); số cánh hoa ít hơn (2,8 so với 4,9) với chiều dài và chiều rộng cánh hoa nhỏ hơn (3,28 và 1,48 mm so với 3,94 mm và 1,87 mm); chiều cao và đường kính trái nhỏ hơn (18,7 và 18,8 mm so với 26,4 mm và 29,1 mm); độ Brix thấp hơn (18,1 so với 23,1); trọng lượng trái nhỏ hơn (4,17 so với 14,57 g); trọng lượng hạt, mài nhỏ hơn (0,06 so với 3,70 g); tỷ lệ thịt trái lớn hơn (70,5 so với 60,1 %) so với nhãn Long đối chứng. Nhãn không hạt hoàn toàn không có hạt chắc, chỉ có 8,2% hạt tiêu, khác biệt với nhãn Long có 98,5% hạt chắc và 1,5% hạt tiêu.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 100-106
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 108-118
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...