Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol 93, No 5 (2014) Trang: 1010-1035
Tạp chí: Applicable Analysis

The purpose of this paper is to study the asymptotic behaviour of the second initial boundary value problem for hyperbolic systems in an infinite cylinder with the base containing conical points. Some new results on the asymtotics of solutions  of elliptic problem depending on parameter are also given.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 114-119
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 17-24
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 7-16
Tác giả: Phùng Kim Chức
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...