Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
153 (2014) Trang: 321-325
Tạp chí: Journal of Luminescence

The optical properties and morphological features of ZnS nanowires fabricated by a thermal evaporation process have been systematically studied. We have observed both ZnS nanowires and ZnO structures in one fabrication batch. One common green emission peak in the photoluminescence spectra centered at 516?520 nm appears and is independent of the don pants of the source materials and the catalytic metals. This peak is attributed to the contribution of ZnO structures by means of X-ray diffraction and Raman spectroscopic analysis. The exponential degradation of the photoluminescence intensity of ZnS and ZnO in air under UV laser irradiation not only indicates the signi?cant role of oxygen diffusing into ZnO structures but also provides additional con?rmation regarding the degradation that occurs inside ZnS nanowires. The emission model related to defects and ligand ?elds that occurs in both ZnS and ZnO as a result of this fabrication approach is discussed.

Các bài báo khác
(2017) Trang: 123-128
Tạp chí: Hội nghị về vật liệu và công nghệ nano Tiên tiến-WANN2017-ĐH Bách Khoa Hà Nội, từ 14-15/8/2017
(2014) Trang: 182-187
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 8-Thái Nguyên-11/2013
(2015) Trang: 783-786
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...